نرم افزار محک

همکاری در فروش نرم افزار حسابداری محک

همکاری در فروش نرم افزار حسابداری محک

 

فروش نرم افزار یکی از مشاغل جدید و بسیار پر درآمد در بسیاری از کشورهاست. در کشور ما نیز اخیرا مشتریان نرم افزاری همچون سیلی در مقابل تولیدکنندگان و فروشندگان نرم افزاری ظهور پیدا کرده اند. به طوری که هیچ سقفی برای درآمد مدیران توانمند در این حرفه وجود ندارد. به همین منظور شاپ محک برای تکمیل شبکه همکاران فروش خود از شرکت‌های حسابداری و نرم افزاری عامل فروش فعال می پذیرد . پورسانت همکاری بر اساس نحوه فعالیت و میزان فروش متغیر می باشد.

 

۴۴۲۷۱۳۶۹ – ۴۴۲۳۲۰۰۳ – ۰۲۱